Τετάρτη

"Αρχή Ανόδου"


Αποφασίζω να Ζήσω.
Βλέπω την Ζωή Αλλιώς.
Τον Θάνατο θα τον Νικήσω.
Σήμερα Πορεία ΑλλάΖω.
Την Μιζέρια αφήνω πίσω.
Τον Κόσμο θα Αλλάξω.
Γίνεται, Θέλω και Μπορώ.

«Αρχή Ανόδου»

Ιωάννης ο Φίλος – Μιχαηλίδης
Θεσσαλονίκη 2020 Φεβρουάριος